Demo

Klinické Studie


Joints

Biologické funkce kyseliny hyaluronové jsou různé. Zachovává viskoelasticitu kapalných pojivových tkání, jako jsou kloubové synoviály a tekutina očního sklivce, usměrňuje hydrataci tkáně a přenos vody, reguluje supramolekulární uspořádání proteoglykanů v extracelulární hmotě a četné zprostředkující funkce pomocí receptorů v procesech oddělování buněk, mitózy, migrace, růstu nádorů a metastáz a při zánětlivých procesech. Unikátní viskoelastický charakter kyseliny hyaluronové spolu s její biokompatibilitou a neimunogenicitou vedly k jejímu použití v celé řadě klinických aplikací, včetně doplnění kloubní tekutiny při artritidě, jako chirurgická pomůcka v oční chirurgii, a při urychlení hojení a regenerace chirurgických ran.

STUDIE BIOLOGICKÉ DOSTUPNOSTI IN VITRO

Rozdílnét MW (XLW, MW, HW)
0 - 2 h: průchod žaludkem
> 4h: průchod střevem

Rozšířené studie biologické dostupnosti kyseliny hyaluronové HYALURMED byly provedeny ve fyziologických podmínkách za použití dialyzačního postupu "dialysis tubing" (DT), kvantifikace kyseliny hyaluronové bylo vykonáno použitím spektrofotometrické metody.

Výsledek: Vysoká úroveň biologické dostupnosti kyseliny hyaluronové během průchodu žaludkem a střevem.

Nejlepší výsledek:
XLW>MW>HW
⇒ Shoduje se s testem IN VIVO

skin-benefits

scavenging-activity

In vitro, Rozdílné MW (XLW, MW, HW)
0 - 2 h: průchod žaludkem
> 4h: průchod střevem

Výsledek: zvýšení hladiny protizánětlivé aktivity kyseliny hyaluronové před (vlastní) a po (aktivována) gastrointestinální absorpci ve fyziologických podmínkách prostřednictvím in vitro testu pohlcování radikálu oxidu dusnatého (NO∙)

Nejlepší výsledek:
Vlastní: všechny MW jsou srovnatelné
Po přetrávení: MW > HW > XLW


Antioxidant

IN VIVO TEST - ANTIOXIDANT

Kyselina hyaluronová XLW: 120 mg/denně

 • Pacienti: 102 osob (dvojitě zaslepené, placebem kontrolované)
 • Testovací skupina: 18 mužů a 33 žen
 • Kontrolní skupina: 19 mužů a 32 žen
 • Statistická významnost: P<0,05
 • Doba: 3 měsíce
 • Výsledky: Krevní hladina SOD, GSH-Px, MDA
 • Vedlejší účinky: Žádné vedlejší účinky nebyly pozorovány
 • Normální krevní obraz, stolice, moč, biochemický test, elektrokardiografie, ultrazvuk břicha a rentgen hrudníku v normě.

Výsledky antioxidačních vlastností: Základní parametry oxidačního stresu - malondialdehyd (MDA), superoxiddismutáza (SOD) a kataláza (CAT): zejména MDA je konečný produkt oxidačních reakcí polynenasycených mastných kyselin, zprostředkovaných volnými radikály (ROS), které jsou vylučovány do krve a moči, fungují tedy jako markery peroxidace lipidů a oxidačního stresu. SOD a CAT jsou antioxidační enzymy, které pracují v modelu kaskády s GPX (glutathion peroxidáza), což vede ke snížení radikálu superoxidového • nejprve z O2 na H2O2 a pak na H2O. Jinými slovy, dobrý antioxidační přípravek musí snížit MDA a zlepšit SOD a CAT aktivitu, a to přesně HYALURMED dělá!Hydratace

IN VIVO TEST - HYDRATACE

Kyselina hyaluronová XLW: 120 mg/denně

 • Pacienti: 104 osob (dvojitě zaslepené, placebem kontrolované)
 • Testovací skupina: 52 žen
 • Kontrolní skupina: 52 žen
 • Statistická významnost: P<0,05
 • Doba: 45 dní
 • Výsledky: testování kožní vlhkosti na čele
 • Vedlejší účinky: Žádné vedlejší účinky nebyly pozorovány
 • Normální krevní obraz, stolice, moč, biochemický test, elektrokardiografie, ultrazvuk břicha a rentgen hrudníku v normě

Výsledky hydratační zkoušky: ukázalo se, že molekula kyseliny hyaluronové reguluje, stabilizuje a podněcuje vnitřní hydrataci a poskytuje dodatečnou prevenci buňkám pokožky. Rovněž zlepšuje nitrobuněčnou komunikaci a přispívá k tvorbě nových kolagenních fibroblastů.