Demo

Κλινικές Μελέτες


Joints

Στις βιολογικές λειτουργίες του Υαλουρονικού Οξέος περιλαμβάνονται η διατήρηση της ιξωδοελαστικότητας των υγρών συνδετικών ιστών, όπως το αρθρικό υγρό των αρθρώσεων και το υαλώδες υγρό των οφθαλμών, ο έλεγχος της ενυδάτωσης των ιστών και η μεταφορά νερού, η υπερμοριακή συγκέντρωση πρωτεογλυκανών στον εξωκυτταρικό θύλακο, και πολλές άλλες δραστηριότητες που εκτελούνται μέσω υποδοχέων κατά την αποκόλληση, μίτωση και μετανάστευση κυττάρων, την ανάπτυξη και μετάσταση όγκων, και τη φλεγμονή. Η μοναδική ιξωδοελαστική φύση του υαλουρονικού οξέος μαζί με τη βιοσυμβατότητα και τη μη ανοσογονικότητά του έχουν οδηγήσει στο να χρησιμοποιείται σε ένα πλήθος κλινικών εφαρμογών, όπως η συμπλήρωση αρθρικού υγρού στην αρθρίτιδα, ως χειρουργικό βοήθημα στη χειρουργική οφθαλμών καθώς και η διευκόλυνση της θεραπείας και αναγέννησης των χειρουργικών πληγών.

IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαφορετικό Mοριακό Βάρος (πολύ μικρό-XLW, μεσαίο-MW, μεγάλο-HW)
0 – 2 ώρες: γαστρική διάβαση
> 4 ώρες: εντερική διάβαση

Εκτενείς μελέτες βιοδιαθεσιμότητας για το υαλουρονικό οξύ του HYALURMED διεξήχθησαν σε φυσιολογικές συνθήκες με τη χρήση της διαδικασίας σωλήνα διάλυσης (DT) και του ποσοτικού προσδιορισμού του υαλουρονικού οξέος με τη φασματοφωτομετρική μέθοδο.

Αποτέλεσμα: Υψηλά επίπεδα βιοδιαθεσιμότητας υαλουρονικού οξέος κατά τη γαστρική διάβαση και την εντερική διάβαση.

Βέλτιστη Απόδοση:
XLW>MW>HW
⇒ Σε συμφωνία με τον έλεγχο in vivo

skin-benefits
IN VITRO ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΡΙΖΩΝ ΝΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ (ΝΟ·)


scavenging-activity

In Vitro, Διαφορετικό Mοριακό Βάρος (πολύ μικρό-XLW, μεσαίο-MW, μεγάλο-HW)
0 – 2 ώρες: γαστρική διάβαση
> 4 ώρες: εντερική διάβαση

Αποτέλεσμα: Αυξημένα επίπεδα αντιφλεγμονώδους δραστηριότητας του υαλουρονικού οξέος πριν (εγγενής) και μετά (ενεργοποιημένη) τη γαστρεντερική απορρόφηση σε φυσιολογικές συνθήκες σε μια in vitro δοκιμασία σάρωσης ριζών νιτρικού οξειδίου (NO∙).

Βέλτιστη Απόδοση:
Εγγενής: όλα τα MW είναι συγκρίσιμα
Μετά την πέψη: MW > HW > XLW


Αντιοξειδωτικό

IN VIVO ΔΟΚΙΜΗ - ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

Υαλουρονικό Οξύ XLW: 120 mg/ημέρα

 • Ασθενείς: 102 άτομα (διπλή-τυφλή με εικονικό φάρμακο)
 • Ομάδα δοκιμής: 18Α & 33Γ (Άνδρες, Γυναίκες)
 • Ομάδα ελέγχου: 19Α & 32Γ
 • Στατιστική σημαντικότητα: P<0,05
 • Περίοδος: 3 μήνες
 • Αποτελέσματα: Επίπεδα SOD, GSH-Px, MDA στο αίμα
 • Παρενέργειες: Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες
 • Φυσιολογικά φάσματα τιμών σε εξετάσεις αίματος, ούρων, κοπράνων, βιοχημική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχο κοιλιακών οργάνων και ακτινογραφία θώρακα

Αποτελέσματα αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων: οι κύριες παράμετροι του οξειδωτικού στρες είναι η μαλονδιαλδεΰδη (MDA), το υπεροξείδιο της δισμουτάσης (SOD) και η καταλάση (CAT): συγκεκριμένα, η MDA είναι το τελικό προϊόν των οξειδωτικών αντιδράσεων των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων με τη μεσολάβηση ελευθέρων ριζών (ROS) που τελικά αποβλήθηκε στο αίμα και στα ούρα, γεγονός που την καθιστά δείκτη της υπεροξείδωσης λιπιδίων και του οξειδωτικού στρες. Οι SOD και CAT είναι αντιοξειδωτικά ένζυμα που δρουν πάνω σε ένα μοντέλο κατιόντων σταδίων με GPX (υπεροξειδάση της γλουταθειόνης), που με τη σειρά τους υποβιβάζουν την ρίζα υπεροξειδίου •O2 σε H2O2 και έπειτα σε H2O αντίστοιχα. Στη συνέχεια, ένα καλό αντιοξειδωτικό προϊόν πρέπει να ελαττώνει την MDA και να βελτιώνει τη δραστηριότητα των SOD και CAT, όπως ακριβώς κάνει το HYALURMED!


IN VIVO ΔΟΚΙΜΗ - Ενυδάτωση

IN VIVO ΔΟΚΙΜΗ - ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

Υαλουρονικό Οξύ XLW: 120 mg/ημέρα

 • Ασθενείς: 104 άτομα (διπλή-τυφλή με εικονικό φάρμακο)
 • Ομάδα δοκιμής: 52Γ
 • Ομάδα ελέγχου: 52Γ
 • Στατιστική σημαντικότητα: P<0,05
 • Περίοδος: 45 Ημέρες
 • Αποτελέσματα: δοκιμή υγρασίας επιδερμίδας μετώπου
 • Παρενέργειες: Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες
 • Φυσιολογικά φάσματα τιμών σε εξετάσεις αίματος, ούρων, κοπράνων, βιοχημική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπέρηχο κοιλιακών οργάνων και ακτινογραφία θώρακα.

Αποτέλεσμα δοκιμής ενυδάτωσης: το μόριο του υαλουρονικού οξέος έχει δείξει πως ρυθμίζει, σταθεροποιεί και αυξάνει τα επίπεδα εσωτερικής ενυδάτωσης ενώ ταυτόχρονα παρέχει πρόσθετη προστασία στα κύτταρα της επιδερμίδας. Επίσης βελτιώνει την ενδοκυτταρική επικοινωνία και συμβάλλει στη δημιουργία νέων ινοβλαστών κολλαγόνου.

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ