Demo

KLINICKÉ ŠTÚDIE


Joints

Biologické funkcie kyseliny hyalurónovej sú rôzne. Zachováva viskoelasticitu kvapalných spojivových tkanív, ako sú kĺbové synoviály a tekutina očného sklovca, usmerňuje hydratáciu tkaniva a prenos vody, reguluje supramolekulárne usporiadanie proteoglykánu v extracelulárnej hmote a početné sprostredkujúce funkcie pomocou receptorov v procesoch oddeľovania buniek, mitózy, migrácie, rastu nádorov a metastáz a pri zápalových procesoch. Unikátny viskoelastický charakter kyseliny hyalurónovej spolu s jej biokompatibilitou a neimunogenicitou viedli k jej použitiu v celom rade klinických aplikácií, vrátane doplnenia kĺbovej tekutiny pri artritíde, ako chirurgická pomôcka v očnej chirurgii, a pri urýchľovaní hojenia a regenerácie chirurgických rán.

ŠTÚDIA BIOLOGICKEJ DOSTUPNOSTI IN VITRO

Rozdielne MW (XLW, MW, HW)
0 - 2 h: prechod žalúdkom
> 4h: prechod črevom

Rozšírené štúdie biologickej dostupnosti kyseliny hyalurónovej HYALURMED boli vykonané vo fyziologických podmienkach za použitia dialyzačného postupu „dialysis tubing“ (DT), na kvantifikovanie kyseliny hyalurónovej sa použila spektrofotometrická metóda.

Výsledok: Vysoká úroveň biologickej dostupnosti kyseliny hyalurónovej počas prechodu žalúdkom a črevom.

Najlepší výsledok:
XLW>MW>HW
⇒ Zhoduje sa s testom IN VIVO

skin-benefits
IN VITRO TEST POHLCOVANIA RADIKÁLU OXIDU DUSNATÉHO (NO∙)


scavenging-activity

In vitro, Rozdielne MW (XLW, MW, HW)
0 - 2 h: prechod žalúdkom
> 4h: prechod črevom

Výsledok: zvýšenie hladiny protizápalovej aktivity kyseliny hyalurónovej pred (vlastná) a po (aktivovaná) gastrointestinálnej absorpcii vo fyziologických podmienkach prostredníctvom in vitro testu pohlcovania radikálu oxidu dusnatého (NO∙)

Najlepší výsledok:
Vlastná: všetky MW sú porovnateľné
Po pretrávení: MW > HW > XLW


Antioxidant

IN VIVO TEST - ANTIOXIDANT

Kyselina hyalurónová XLW: 120 mg/denne

 • Pacienti: 102 osôb (dvojito zaslepené, placebom kontrolované)
 • Testovacia skupina: 18 mužov a 33 žien
 • Kontrolná skupina: 19 mužov a 32 žien
 • Štatistická významnosť: P<0,05
 • Doba: 3 mesiace
 • Výsledky: Krvná hladina SOD, GSH-Px, MDA
 • Vedľajšie účinky: Žiadne vedľajšie účinky neboli spozorované
 • Normálny krvný obraz, stolica, moč, biochemický test, elektrokardiografia, ultrazvuk brucha a röntgen hrudníka v norme.

Výsledky antioxidačných vlastností: Základné parametre oxidačného stresu - malondialdehyd (MDA), superoxiddismutáza (SOD) a kataláza (CAT): najmä MDA je konečný produkt oxidačných reakcií polynenasýtených mastných kyselín, sprostredkovaných voľnými radikálmi (ROS), ktoré sú vylučované do krvi a moču, fungujú teda ako markery peroxidácie lipidov a oxidačného stresu. SOD a CAT sú antioxidačné enzýmy, ktoré pracujú v modeli kaskády s GPX (glutatión peroxidáza), čo spôsobuje zníženie radikálu superoxidového • najprv z O2 na H2O2 a potom na H2O. Inými slovami, dobrý antioxidačný prípravok musí znížiť MDA a zlepšiť SOD a CAT aktivitu, a to presne HYALURMED robí!Hydratácia

IN VIVO TEST - Hydratácia

Kyselina hyalurónová XLW: 120 mg/denne

 • Pacienti: 104 osôb (dvojito zaslepené, placebom kontrolované)
 • Testovacia skupina: 52 žien
 • Kontrolná skupina: 52 žien
 • Štatistická významnosť: P<0,05
 • Doba: 45 dní
 • Výsledky: testovanie kožnej vlhkosti na čele
 • Vedľajšie účinky: Žiadne vedľajšie účinky neboli spozorované
 • Normálny krvný obraz, stolica, moč, biochemický test, elektrokardiografia, ultrazvuk brucha a röntgen hrudníka v norme

Výsledky hydratačnej skúšky: ukázalo sa, že molekula kyseliny hyalurónovej reguluje, stabilizuje a podnecuje vnútornú hydratáciu a poskytuje dodatočnú prevenciu bunkám pokožky. Takisto zlepšuje vnútrobunkovú komunikáciu a prispieva k tvorbe nových kolagénnych fibroblastov.